MISI Yayasan

  1. Mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat yang paling rendah sampai ketingkat tertinggi, dalam segala bentuk dan jurusan, secara bertahap.
  2. mengusahakan Perpustakaan, Penerbitan dan Percetakan.
  3. Mendirikan asrama-asrama, wisma-wisma, Balai-balai pengobatan, rumah sakit dan rumah-rumah Ibadah.

 


Selengkapnya

VISI Yayasan

Pendidikan Ibnu Sina adalah : Mencipta dan Membina insan yang berilmu dan beramal shaleh serta bertaqwa kepad Allah Sub’hanahu Wata’ala demi kebahagian hidup didunia dan akhirat.


Selengkapnya

Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam (YAPISTA)

Yayasan Pendidikan Ibnu Sina (YAPIS) didirikan pada tanggal 27 Rajab 1397 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli 1977 M sebagai sambutan ummat Islam setempat terhadap rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Pulau Batam sebagai Pusat Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pariwisata.


Selengkapnya

Sejarah Yapista

Yayasan Pendidikan Ibnu Sina (YAPIS) didirikan pada tanggal 27 Rajab 1397 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli 1977 M sebagai sambutan ummat Islam setempat terhadap rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Pulau Batam sebagai Pusat Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pariwisata. Sejak itu YAPIS telah mengayunkan langkah demi langkah sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan masyarakat yang diamanatkan kepadanya untuk mendirikan dan membina sekolah – sekolah dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi, dalam Asegala bentuk dan Program Studi secara bertahap.


Selengkapnya